تاریخ انتشار:۱۳۹۳ سه شنبه ۱۹ اسفند
فعالیت ساختمانی شرکت بناب بنابر ماهیّت و جزئیات پروژه های اجراشده در رشته های دارای صلاحیت، شرکت بناب مشهد تاکنون فعالیت های تخصصی ذیل را به انجام رسانده است.

 بنابر ماهیّت و جزئیات پروژه های اجراشده در رشته های دارای صلاحیت، شرکت بناب مشهد تاکنون فعالیت های تخصصی ذیل را به انجام رسانده است.

الف) ساختمان 
 
1-  بخش سازه
1-1- اجرای سازه بتنی
2-1- اجرای سازه فولادی (  IPو HP ) و تیرورق
2- بخش دیوار و سقف
2-1- اجرای انواع  سقف ( کامپوزیت، تیرچه و بلوک)
2-2- اجرای انواع دیوار ( آجری، بتنی، 3D پانل، هبلکس)
3-  بخش نما و کف
3-1- اجرای  انواع نمای (سنگ، آجری، سیمان)
3-2- اجرای انواع کاشی و سرامیک (معمولی و ضداسید)
3-3- اجرای انواع  کف ( سرامیک، سنگ ، اپوکسی)
4-  بخش محوطه 
4-1- اجرای کف (بتنی ، آسفالت، جدول و پیاده رو)
  بخش های مختلف فعّاليتهاي شركت ششماره مدرک :
F-TD-016-00
5-  بخش درب و پنجره
5- 1- اجرای انواع درب ( سکوریت، چوبی و MDF)
5- 2- اجرای انواع پنجره (فلزی ، پنجرۀ UPVC ، دوجدارۀ آلومینیومی)