تاریخ انتشار:۱۳۹۴ سه شنبه ۳۰ تير
ابلاغ دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد: