تاریخ انتشار:۱۳۹۴ سه شنبه ۶ مرداد
ابلاغ ضریب های کارهای پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد: