تاریخ انتشار:۱۳۹۳ جمعه ۲۲ اسفند
شبکۀ جمع آوری فاضلاب قطاع چهار حريم حرم

کارفرما: سازمان عمران و توسعۀ حریم حرم حضرت رضا(ع)

سال قرارداد: 1380

محل اجرا: مشهد 

 

اجراي اين پروژه طي قرارداد اصلي (با 25%) در سال 1380 از سوي سازمان عمران و توسعة حريم حرم حضرت رضا(ع) به اين شركت واگذار گرديد . در اين طرح فاضلاب كلية ساختمانهاي موجود در حدفاصل بست پائين خيابان و طبرسي (نظير بنياد پژوهشهاي اسلامي ، ساختمان جديد مديريت حوزة علمية خراسان ، زائرسراي طلّاب ، پير پالاندوز ، صحن هدايت و…) از طريق  لوله هاي چدن داكتيل نوع تايتون(600 – 300) كه در زيرسقف تونل انرژي واقع در زير رينگ زيرگذر حرم واقع مي باشد ، جمع آوري و به شبكة اصلي فاضلاب هدايت مي گردد . پروژه در سالهاي 1381 و 1382 تحويل موقت و قطعي شده است.