تاریخ انتشار:۱۳۹۴ جمعه ۸ خرداد
ساختمان خوابگاه مرکز فنی و حرفه ای شهرستان کاشمر

 کارفرما : ادارۀ کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

سال قرارداد : 1389

محل اجرا : کاشمر

 

اجرای این پروژه که شامل احداث ساختمان به وسعت حدود 1300 مترمربع و تأسیسات برقی و مکانیکی شامل موتورخانه مرکزی، ایرواشر، سیستم اعلام و اطفاء حریق، بوستر پمپ ها، تابلوهای برق و سیستم صوت و دیگر ملزومات اجرا شده است. شروع بکار سال 1389 و تحویل موقت سال 1390 بوده است.