تاریخ انتشار:۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردين
بیمارستان 32 تختخوابی دولت آباد (تربت حیدریه)

 کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 سال اجرا : 1394

 محل اجرا : دولت آباد (زاوه) شهرستان تربت حیدریه

 

اجرای این پروژه شامل ساختمان اصلی بیمارستان و ساختمان های جنبی (نگهبانی، منبع آب، پست برق و دیزل ژنراتور) به مساحت حدود 3355 مترمربع از دی ماه سال 1394 آغاز شده است. مدت اجرای قرارداد یک سال می باشد.