محسن سلیمی

محسن سلیمی

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

اطلاعات بیشتر
مسعود سلیمی

مسعود سلیمی

مدیر پروژه

اطلاعات بیشتر
مینا مظفرقهرمان

مینا مظفرقهرمان

مسئول فنّی و بازرگانی

اطلاعات بیشتر
وجیهه سلیمی

وجیهه سلیمی

مسئول مالی

اطلاعات بیشتر
مریم شفیعی

مریم شفیعی

مسئول اداری

اطلاعات بیشتر
فرزاد ودیعتی

فرزاد ودیعتی

مسئول کنترل پروژه

اطلاعات بیشتر
مهدی اکبری

مهدی اکبری

مسئول HSE

اطلاعات بیشتر
مهری محمدی

مهری محمدی

مسئول آموزش

اطلاعات بیشتر